Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

CLIL, STEM, STEEM - шлях до мотивації учнів на уроках англійської мови

Мета курсу: ознайомити вчителів з методиками STEM, STEEM, CLIL; ознайомити з 7 кроками по розробці STEM, STEEM, CLIL уроків; навчити встановлювати зв’язки між предметами у рамках заданої теми; навчитися розробляти ’скелет’ уроків

Зміст курсу: Нова українська школа стала місцем, де учні не тільки набувають зання, але й повинні розвивати різноманітні компетентності в рамках одного предмету. Дуже часто вчителі зустрічають низький рівень мотивації учнів до навчання. Що ж робити у цьому випадку? Зміст тренінгу передбачає ознайомлення з сучасними методиками викладання як англійської мови, так і поєднання мови з предметами природничого та математичного циклу для підвищення мотивації учнів та їх всебічного розвитку.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Сертифікат про отримання знань із курсу - CLIL, STEM, STEEM - шлях до мотивації учнів на уроках англійської мови
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.nppu.org (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів