Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Інструменти заступника директора. SWOT-аналіз роботи педагогічних працівників

Мета тренінгу: Ознайомити педагогів із основними критеріями оцінювання роботи вчителя згідно Загальноєвропейських мовних рекомендацій; систематизувати знання педагогів стосовно тематики SWOT аналізу

Зміст тренінгу: Перехід від чогось традиційного до нового, завжди є важким та, часом, лякає. Умови роботи із НУШ диктують нові підходи. Замість звичного стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників ставимо за мету виявити і заохотити вчителів з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Потрібно чітко конкретизувати критерії ’високого рівня педагогічної майстерності’.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

on-line
Доступно
Сертифікат про отримання знань із курсу - Інструменти заступника директора. SWOT-аналіз роботи педагогічних працівників
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 100 грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 200 грн

30 годин/1 ЄКТС - 350 грн

Документи від conf.nppu.org (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів