Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Компетентнісно-діяльнісний підхід вчителя до освітньої діяльності в умовах НУШ

Мета курсу: З’ясувати теоретичні та практичні аспекти компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання та виховання учнів на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Зміст курсу: Компетентнісно-діяльнісний спосіб навчання – це особистісне включення школяра в освітній процес, коли компоненти діяльності спрямовуються і контролюються самим учнем. Діяльнісний підхід в освіті - спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості; застосування теоретичних знань на практиці; формування здатності до самоосвіти і командної роботи; успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію. Навчальні ігри дають можливість опанувати різноманітні соціальні та навчальні навички, об’єднуючи соціальне, емоційне та інтелектуальне навчання кожного учня зокрема.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Сертифікат про отримання знань із курсу - Компетентнісно-діяльнісний підхід вчителя до освітньої діяльності в умовах НУШ
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.nppu.org (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів