Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Основні принципи та методики навчання етики у 5 класах НУШ

Мета тренінгу: поглибити методичну компетентність учителів – майбутніх викладачів етики.

Зміст тренінгу: 1 авторською концепцією реалізації мети і завдань курсу шкільної етики в підручнику; 2 розкрити основні принципи закладеної в підручнику методики навчання етики; 3 схарактеризувати основні прийоми роботи з підручником на уроці в 5 класі; 4 розкрити потенціал підручника щодо забезпечення академічної свободи вчителя.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

on-line
Доступно
Сертифікат про отримання знань із курсу - Основні принципи та методики навчання етики у 5 класах НУШ
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 100 грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 200 грн

30 годин/1 ЄКТС - 350 грн

Документи від conf.nppu.org (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів