Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Педагогіка партнерства: як успішно взаємодіяти з учнями та батьками

Мета тренінгу: Активізація розвитку в педагогів необхідних компетенцій для сприяння організації процесу педагогіки партнерства в освіті на всіх рівнях.

Зміст тренінгу: Зміст програми визначається вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями. Зміст програми має практичну спрямованість, містить обов’язкову складову та охоплює змістовну, практичну практично-зорієнтовану і ресурсну методичну складові підвищення кваліфікації вчителів.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

on-line
Доступно
Сертифікат про отримання знань із курсу - Педагогіка партнерства: як успішно взаємодіяти з учнями та батьками
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 100 грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 200 грн

30 годин/1 ЄКТС - 350 грн

Документи від conf.nppu.org (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів