Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Робота заступника директора. Внутрішня система забезпечення якості освіти: алгоритм дій

Мета курсу: ознайомити освітян з особливостями формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах освіти, формувати розуміння змісту понять ’якість освіти’, ’якість освітньої діяльності’

Зміст курсу: Відповідно до Закону України «Про освіту», якість освіти — це відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором щодо надання освітніх послуг. Якість освітньої діяльності — це рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що гарантує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг. Виступ передбачає надання відповідей на запитання ’У чому сутність якісної освіти в сучасних умовах, які її показники?’,’ Як її виміряти чи оцінити?’, ’Як формувати внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі освіти?’

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Сертифікат про отримання знань із курсу - Робота заступника директора. Внутрішня система забезпечення якості освіти: алгоритм дій
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.nppu.org (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів