Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Симуляційні ігри для проведення уроків

Мета курсу: Ознайомити педагогів з використанням симуляційних ігор під час уроків різних циклів та в післяурочний час

Зміст курсу: Існує безліч форм та методів роботи. Кожному вчителеві варто обирати саме ті, які будуть ефективними в кожному конкретному класі. Для розвитку ключових компетентностей учнів цікавим та ефективним є використання симуляційних ігор. На прикладі симуляції моделі ООН покажу, як можна розвивати навички учнів

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

on-line
Доступно
Сертифікат про отримання знань із курсу - Симуляційні ігри для проведення уроків
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 350грн

Документи від conf.nppu.org (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів