Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Стандартизована методика набуття знань НУШ. Учитель-наставник

Мета курсу: Поглиблення знань педагогів про освітню стратегію ’Inquiry - based learning’ навчання через дослідження на основі учнівського запиту, її практичне застосування в освітньому процесі, використання діяльнісного та компетентністного підходів. Розвиток гнучкості, емпатичного слухання та вміння планувати свою діяльність, опираючись на зворотний зв’язок учнів.

Зміст курсу: Ніщо так не розчулює і водночас не дратує дорослих, як безкінечний потік дитячих запитань: «Що?», «Як?», «Чому?», «Де?». Діти часто запитують у дорослих про явища й об’єкти, які спостерігають у довкіллі, про те, як діяти в різних ситуаціях, у які потрапляють, про те, що відчувають. Перед учителем стоїть завдання, щоб вони не лише вимагали точних, детальних, доступних і цікавих відповідей, а й самі методом спроб та помилок знаходили відповіді на свої запитання. Дитяча ініціатива, пошукова активність, спрямована на «винахід», самостійне відкриття засобів і способів розв’язання завдань — одна з найвищих цінностей навчальної діяльності.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Сертифікат про отримання знань із курсу - Стандартизована методика набуття знань НУШ. Учитель-наставник
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.nppu.org (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів